LA PESTA A Sta. MARIA D'ARENYS  

Representació històrica. Dramatització.

 

Edicte al poble, tancament.

Arribada de la Pesta.

Ball de les empestades.

Carrers dels Fumeres.

Vot de vila.


 

TASQUES ORGANITZATIVES

Coordinació amb els veïns i aconseguir atretzzo i construcció de material variat.

VIDEO-DOCUMENTAL    LA PESTA 2010 de  www.radioarenys.cat

 

VIDEO - DOCUMENATL   LA PESTA 2011  de www.radioarenys.cat