JOGLARIES  HISTÒRIC

 

Espectacle històric per la recuperació i divulgació de la figura dels Joglars com a altaveu de les històries de tradició oral atemporal i de diverses maneres de narrar i recitar. És una oportunitat per submergir-se en la Alta Edat Mitja mitjançant aquest muntatge de recuperació històrica, que s'ha creat amb recerca de textos i informació variada i la clara intenció de recuperar en la narració la necessitat de la oralitat i alhora actualitzar el fet de joglar i contar.

 

-

Adaptació de partitures musicals medievals.

Acompanyament musical amb música original dels S.XVI.

Guitarra Esther Ferran

 

Rondalles del bon home.

Cròniques de Palau.

Les Noticies Fresques. Pasavolants.

 

VIDEO MOSTRA 

HISTÒRIA DEL GRA AL CUL    / IDIOMA  Català  /  DURADA

 

GALERIA FOTOGRÀFICA /  JOGLARIES