Llibre  

RONDALLES I CANÇONS DE LA RIERA DE SOBIRANS


Editorial  Dos Pins /2014

ISBN: 


Autors

Magda Bertran i Albert Estengre

Dibuixos:

UllDistret


PVP 18€


VENDA A

Llibreria El Setciències.

Llibreria Sta. Maria.

Il·lustracions verticals

il·lustracions horitzontals

ACTE PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 

14 DESEMBRE 2014 AL C.C.CALISAY D'ARENYS DE MAR

EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS ORIGINALS I ESBORRANYS

DEL LLIBRE RONDALLES I CANÇONS DE LA RIERA DE SOBIRANS.


ABRIL 2015 A LA SALA D'EXPOSICIONS DEL C.C. CALISAY D'AREMYS DE MAR

VENDA DE DIBUIXOS