ULLDISTRET //  WEB SITE //  C4L1DOSCOPI CR34T1U 4RTS 4PL1C4DES - EXPO. INFO.
Ajuntament de Barcelona - Teatre Principal - Literatum - Museu de Cerdanyola - Harlem Jazz Club - Festival Terra de Trobadors - Fira Tàrrega -  Cia Circ de Jocs - Tantàgora Cultura - Editorial EDB - Xarxa de Municipis Indians - Artístic Events - Radio Arenys - Cia. La Gralla - Taleia Cultura - Fundació Palau i Fabra - Estudi de Guitarra - Actua Produccions - Prod. El Trobador -  Consell Comarcal Maresme - Cia. Circ De Jocs - Amics de la Bressola -  

etc